Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorwaarden

Gefeliciteerd, binnenkort zul je van ons de door jou gevraagde content ontvangen. Wij verzekeren je dat deze voor jouw publiek relevant, informatief en inspirerend zal zijn.

Om de content duidelijk en op een juiste manier te verspreiden, maken wij je graag attent op onderstaande informatie aangaande het copyright, de eigendomsrechten en enkele praktische zaken aangaande de aanlevering.

COPYRIGHT

Copyright teksten: De teksten die door ECM worden vervaardigd worden je met een onbeperkte licentie ter beschikking gesteld. Het copyright blijft te allen tijde bij Eisma Content Marketing. Dit houdt in dat de teksten niet nogmaals doorverkocht mogen worden. Een belangstellende die de teksten voor eigen promotie wil gebruiken, moet zich daarvoor tot de maker richten; Eisma Content Marketing.

Copyright foto’s: Je kunt het door ECM geproduceerde fotomateriaal via de eigen kanalen verspreiden. Conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dien je bijbehorende credits te vermelden. Bijvoorbeeld: Fotografie: <naam fotograaf>. De naam van de betreffende fotograaf ontvang je van ons. Je ontvangt van ons een onbeperkte licentie voor eigen gebruik. Het copyright blijft te allen tijde bij de fotograaf. Dit houdt in dat het beeldmateriaal niet nogmaals doorverkocht mag worden, of belangeloos beschikbaar mag worden gesteld aan derden. Een belangstellende die het beeldmateriaal voor eigen promotie wil gebruiken, moet zich daarvoor tot de maker richten, respectievelijk de fotograaf en Eisma Content Marketing.

Copyright (animatie)videomateriaal: Je kunt het door ECM geproduceerde (animatie)videomateriaal via de eigen kanalen verspreiden. Je ontvangt van ons een onbeperkte licentie voor eigen gebruik. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij de cameraman of animator. Dit houdt in dat het (animatie)videomateriaal niet nogmaals doorverkocht mag worden, of belangeloos beschikbaar mag worden gesteld aan derden. Een belangstellende die het videomateriaal voor eigen promotie wil gebruiken, moet zich daarvoor tot de maker richten; Eisma Content Marketing.

De infographics die door ECM worden vervaardigd kun je via de eigen kanalen verspreiden. Het copyright blijft te allen tijde bij de illustrator.

EIGENDOMSRECHTEN

Al het door Eisma Content Marketing (ECM) in opdracht van een klant vervaardigde en/of geleverde materiaal (teksten, foto’s, video’s, infographics, ontwerpen, animaties, etc.) is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij de maker. Indien niet duidelijk of niet bekend is wie de maker is, wordt Eisma Content Marketing vermoed de maker te zijn. De klant verkrijgt een gebruiksrecht ten aanzien van het aangeleverde materiaal en is gerechtigd het materiaal enkel voor het doel waarvoor het materiaal is aangeleverd te gebruiken. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Indien de klant het materiaal voor andere doeleinden of door andere partijen wil laten gebruiken dient hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te worden verleend door de auteursrechthebbende.

Hieronder vind je meer informatie aangaande het realiseren, ontvangen en verspreiden van de content van Eisma Content Marketing.

REALISATIE CONTENT (vooraf)

Als opdrachtgever lever je de namen (en verdere relevante gegevens) van de personen die voor een tekst- of beeld/videoproductie te interviewen of te filmen zijn.

Indien er op locatie gefilmd gaat worden, dan dien je ervoor te zorgen dat er toestemming is gegeven voor het filmen door Eisma Content Marketing (ECM).

Als de geïnterviewde en de locatie bekend is, kan ECM het project inplannen en uitvoeren.

Wil je het maken van afspraken en het vragen van toestemming door ECM laten verzorgen, dan kunnen wij dit tegen een meerprijs verzorgen.

ONTVANGST CONTENT

Blogs, persberichten, teksten bij projectdocumentaties, whitepapers en overige tekstuele producties ontvang je als platte tekst (Word document), welke je kunt gebruiken voor je (online) platformen.

Fotomateriaal ontvang je in hoge resolutie.

Videomateriaal ontvang je als MP4 bestand met een hoge beeldkwaliteit dat je direct op je YouTube- of Vimeokanaal kunt plaatsen. Dit geldt eveneens voor animatievideo’s. Lees ook onze whitepaper met tips over het vermarkten van je video.

Infographics worden geleverd als PDF en als JPEG bestand.

Bestanden worden veelal verstuurd via WeTransfer.

Wil je een document laten vormgeven in de eigen huisstijl, dan verzorgen wij dit graag voor je tegen een meerprijs. Wij ontvangen dan graag logo’s, afbeeldingen en een eventueel huisstijlhandboek.

VERSPREIDING CONTENT

Voorafgaand aan de contentcreatie maakt ECM met je een contentplanning. Er wordt afgesproken wanneer ECM de eerste versie aanlevert ter accordering en op welke datum de oplevering van het eindproduct plaatsvindt. Het kan zijn dat de planning wordt bijgesteld als er onvoldoende input is aangeleverd of als niet tijdig wordt gereageerd door de klant of andere relevante betrokkenen.

Heb je over bovenstaande nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Je kunt bellen met Inge van Ditshuizen, manager Eisma Content Marketing, 088-2944940. Mailen kan natuurlijk ook; i.vanditshuizen@eisma.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.